Home

ประวัติ

การคมนาคม

แผนที่

พิธีแต่งงาน

วันสำคัญ

อาหารญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิ

กิโมโน

แฟชั่น

  

 

ประวัติประเทศญี่ปุ่น

         ญี่ปุ่น (, Nippon / Nihon, – นิฮง/นิปปอน - ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์?) เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิ-
ฟิก   ทางตะวันตกติดกับ คาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอฮอส์ค
เป็นเส้นแบ่งแดน ด้วยญี่ปุ่นมาเนื้อที่ 377,872 ตารางกิโลเมตร ญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นขนาดอันดับที่ 60 ของโลก และประกอบไปด้วยเกาะน้อย
ใหญ่กว่า  3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ ที่สุดก็คือเกาะฮอนชู ฮอกไกโด คิวชู และ ชิโกกุ ตามลำดับ เกาะของญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมี
จำนวนหนึ่งเป็น   ภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูง ที่สุดในประเทศ เป็นต้น ประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก คือมากกว่า 128
ล้านคน ก่อนหน้าที่ญี่ปุ่น   จะมีความสัมพันธ์กับจีน ก็ได้เรียกตัวเองว่า ยะมะโตะ ส่วน วา เป็นชื่อที่ชาวจีนยุคแรกใช้เรียกญี่ปุ่นในช่วงยุคสามก๊ก ประเทศญี่ปุ่นมีเมืองหลวงคือโตเกียว   ทั้งประเทศประกอบด้วยเกาะจำนวนมาก โดยมีเกาะใหญ่ ๆ จากทางเหนือไปทางใต้คือ ฮอกไกโด ฮอนชู ( เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด) ชิโกกุ และ คิวชู

 • เมืองหลวง โตเกียว
 •  
 • เมืองใหญ่สุด โตเกียว
 •  
 • ภาษาราชการ ภาษาญี่ปุ่น

 • รัฐบาล ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ - ประมุข สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ -
  นายกรัฐมนตรี ชินโซ อะเบะ

 • การสร้างชาติ
 • วันก่อตั้งชาติ 11 กุมภาพันธ์ 660 ปีก่อนคริสต์ศักราช (เชิงสัญลักษณ์ ) รธน. เมจิ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2433 รธน. ปัจจุบัน 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
  สนธิสัญญาซานฟรานซิสโก 28 เมษายน พ.ศ. 2495
 • เนื้อที่ - ทั้งหมด 377,835 กม.? (อันดับที่ 63)145,883 ไมล์? - พื้นน้ำ (%) 0.8%

 • ประชากร - 2548 ประมาณ 128,085,000 (อันดับที่ 10) - ความหนาแน่น 337/กม? (อันดับที่ 30) 873/ไมล์? GDP (PPP) 2549 ค่าประมาณ - รวม 4.167 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ - ต่อประชากร (อันดับที่ 3)32,640 ดอลลาร์สหรัฐ (อันดับที่ 16) HDI (2546) 0.943 (อันดับที่ 11) – สูง
 • สกุลเงิน เยน (?) (JPY)

 • เขตเวลา JST (UTC+9)

 • เขตเวลา JST (UTC+9)
 • รหัสอินเทอร์เน็ต .jp

 • รหัสโทรศัพท์ +81

 • ประวัติศาสตร์
 • ยุคโบราณ
 • อารยธรรมแรกที่เริ่มปรากฏขึ้นในดินแดนญี่ปุ่นเริ่มเมื่อประมาณ 10,000 ก่อนคริสตศกราช ซึ่งเรียกกันว่า วัฒนธรรมโจมง มีลักษณะเป็นวัฒนธรรม
  แบบยุคหิน และสิ้นสุดเมื่อเริ่มทำการเกษตร หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดในยุคนี้ก็คือเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเครื่องปั้นดินเผานี้มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
  อย่างมาก ตามที่บันทึกไว้ใน "นิฮงโชะกิ" , Nihonshoki) ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกของญี่ปุ่น ได้กล่าวไว้ว่าประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 660 ปีก่อนคริสตกาล (ตาม ปฏิทินแบบเก่า) โดย คะมุยะมะโตะอิวะเระฮิโกะ (หรือเรียกตามชื่อรัชกาลว่า จักรพรรดิจินมุ) อย่างไรก็ดี มีความเชื่อว่าจักร-
  พรรดิจินมุไม่ได้เป็นบุคคลจริง
  หรืออาจ จะถูกเพิ่มเข้ามาภายหลัง ในช่วงที่มีการแก้ไขนิฮงโชะกิ ยุคต่อมาที่ต่อจากยุคโจมงคือ ยุคยาโยอิ เริ่มเมื่อประ-มาณ 300 ปี ก่อนคริสตศักราช เป็นยุคที่ผู้คนเริ่มเรียนรู้วิธีการปลูกข้าว การตีโลหะ ซึ่งได้รับความรู้มาจากผู้อพยพ ชาวจีนแผ่นดินใหญ่บันทึกทาง
  โบราณครั้งแรกที่ปรากฏชื่อเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นคือ หนังสือจีนราชวงศ์ฮั่นเมื่อปี พ.ศ. 600 (ค.ศ. 57) ซึ่งชาวญีปุ่นถูกเรียกว่าพวก วา และประกอบไปด้วยชนเผ่ากว่า 1,000 เผ่า ตามบันถึกของจีนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 3 อาณาจักรที่ทรงอำนาจมากที่สุดในญี่ปุ่นคืออาณาจักรที่มีชื่อว่า ยะมะไทโคกุ
  ซึ่งปกครองด้วยราชินีฮิมิโกะซึ่งกษัตรีพระองค์ นี้ ได้เคยส่งคณะทูตไปยังประเทศจีนผ่านทางเกาหลีด้วย คาดกันว่าประเทศญี่ปุ่นเริ่มใช้ชื่อประเทศว่า "นิฮง (, Nihon)" ครั้งแรก ในช่วงครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยพบหลักฐานในหนังสือของสาสน์ของทูตในปี พ.ศ. 1244 (ค.ศ. 701) ความหมาย
  ของคำว่า นิฮง มาจากการถือว่า "เป็นต้นกำเนิดของพระอาทิตย์เมื่อมองจากแผ่นดินใหญ่ของจีน" และโดยการทูตแล้ว ในสมัย นั้นถือว่าญี่ปุ่นมีฐานะ
  เท่าเทียมกับแผ่นดินใหญ่
 • ยุคเริ่มอารยธรรมญี่ปุ่น
  ยุคโคฮุง ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ถึง 7 เป็นยุค
  ที่ญี่ปุ่นเริ่มมีการปกครองแบบราชวงศ์ ซึ่งศูนย์กลางการปกครองนั้นอยู่บริเวณเขตคันไซของประเทศ
  เมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่จากคาบสมุทรเกาหลี มาสู่หมู่เกาะญี่ปุ่น ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 5 ชนชั้นระดับปกครองของญี่ปุ่นในขณะนั้นก็ได
  ้สนับสนุน อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ เจ้าชายโชโตะกุ พระองค์ได้สนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างมาก ถึงกับสร้างวัดหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น เช่น วัดชิเทนโนจิ(ปัจจุบันตั้งอยู่ใน จังหวัดโอซะกะ) วัดตามแบบพุทธศาสนาแห่
 •